SEKUENTZIA DIDAKTIKOAK
 

1. ANIMALIA ORNODUNAK

2. ANIMALIA ORNOGABEAK

3. LANDAREAK

4. 5 ZENTZUMENAK

5. LOKOMOZIO APARATUA

6. EKOSISTEMAK

7. ERLIEBE GEOGRAFIKOA

8. EGURALDIA ETA KLIMA

9. UNIBERTSOA

10. MATERIA